peiriannau gwnïo ail law

y peiriannau gwnïo ail law mae’n ddewis arall pan nad ydym am dalu pris gwirioneddol y cynnyrch oherwydd rydym yn gwybod mewn gwirionedd nad ydym yn mynd i’w ddefnyddio’n ormodol. Er weithiau, gallwn ddechrau meddwl fel hyn ac yn olaf newid ein meddwl mewn ychydig ddyddiau.

Felly heddiw rydyn ni'n mynd i ddangos i chi peiriannau gwnïo a ddefnyddir orau, yn ogystal â pheiriannau gwnïo rhad a byddwn yn egluro a yw'n wirioneddol werth prynu peiriant o'r fath. Darganfyddwch a yw'n ffordd dda o fuddsoddi'ch arian ynddynt!

Ble i brynu peiriant gwnïo ail law 

Peiriant gwnïo Alfa Compakt 500E Plus
Nid yw dod o hyd i beiriannau gwnïo ail law yn dasg gymhleth. Gallwch droi at siopau corfforol, er heddiw mae gennych y cyfleustra o'i gael dim ond clic syml i ffwrdd. siopau fel amazon neu ebay Bydd ganddyn nhw'r modelau gorau. Cwmnïau adnabyddus am lawer llai nag yr ydych chi'n meddwl. Yma gallwch hefyd ddewis rhwng modelau amrywiol o beiriannau electronig neu fecanyddol. Os gallwch chi ddod o hyd i electroneg am bris da, mae'n amser da i gael un.

Rydyn ni'n gadael y dolenni i chi i brynu peiriant gwnïo ail-law yn y siopau ar-lein mwyaf dibynadwy:

cymharydd peiriant gwnïo

Peiriannau gwnïo Canwr ail law

Fel y gwyddom yn iawn, pan fyddwn yn siarad am y Peiriannau canwrRydyn ni'n gwybod ein bod ni mewn dwylo da. Rhaid dweud bod mwy na 160 o flynyddoedd y tu ôl iddynt yn eu hategu. Fesul ychydig mae wedi bod yn addasu i'r blynyddoedd ac o'r herwydd, fe'i gwelwyd yn ei beiriannau.

Yma gallwch chi prynu peiriannau Canwr ail-law er isod rydym yn rhoi gwybodaeth i chi am rai modelau sydd fel arfer yn ddiddorol iawn os ydych chi'n eu cael ar ddisgownt.

Canwr 8280

Peiriant gwnïo hawdd iawn i'w ddefnyddio. Felly mae'n berffaith i unrhyw ddechreuwr. Mae'n gadael cyfanswm o 8 pwyth i ni, yn ogystal â thwll botwm awtomatig. Mae'n berffaith ar gyfer zippers ond hefyd ar gyfer hems. Rhaid dweud ei fod yn un o'r peiriannau sy'n gwerthu orau.

Traddodiad Canwr 2273

Unwaith eto rydym yn wynebu peiriant syml, ond gyda mwy o rinweddau yr ydym yn mynd i wybod. Mae cyfanswm o 23 pwythau, felly gallwn ddweud ei fod ar gyfer pobl sydd ychydig yn fwy beichus yn eu swyddi. Mae ganddo sawl deial neu edafedd lle gallwch ddewis hyd a lled y pwythau. Yn ogystal, mae ganddo ddau safle nodwydd a gall hefyd gwnïo i ymyl y ffabrig. Mae traed gwasgydd gwahanol a'i gadernid yn ei chwblhau.

Traddodiad Canwr 2282

Nid dyma'r tro cyntaf i ni weld sut mae Lidl yn rhoi a model o Peiriant gwnïo canwr. Mae'n eithaf syml ac wrth gwrs, ar gyfer dechreuwyr. Am tua 99 ewro gall fod yn eiddo i chi. Wrth gwrs, os ydym yn siarad am ail-law, mae'n rhaid ichi ddidynnu ychydig ewros bob amser. Bydd popeth yn dibynnu ar y defnydd y maent wedi'i roi iddo. Serch hynny, mae'n beiriant sy'n cyfrif 31 pwyth, gyda hyd a lled addasadwy. Mae ei fodur yn caniatáu iddo roi mwy na 750 o bwythau y funud.

Peiriannau gwnïo Brawd ail law

Os yw'n well gennych brynu a peiriant gwnio brawd ail-law y brand hwn, gallwch cyrraedd yma

Brawd CS10

Mae o'r peiriannau gwnïo rhad ac electroneg. Mae ganddo tua 40 o bwythau ac mae'n berffaith ar gyfer ffabrigau ymestyn. Mae ganddo swyddogaethau clytwaith a phwyth addurniadol hefyd. Uchder dwbl troed gwasgwr a braich rydd ar gyfer gwaith mwy cyfforddus.

Defnyddio peiriannau gwnïo Alfa

Efallai ei bod yn well gennych Alfa ar gyfer eich peiriant gwnïo ail-law. Mae'n frand mawreddog gydag amrywiaeth eang o fodelau ar gael. Yma gallwch wirio y defnyddio peiriannau gwnïo Alfa sydd ar gael.

Arddull Alffa 40

Gallwch ddod o hyd i'r peiriant gwnïo hwn yn ail-law ac am bris o lai na 200 ewro. Ynddo, byddwch yn darganfod rhai 31 o bwythau, gan gynnwys pwythau sylfaenol, addurniadol a hefyd festoons. Mae'n beiriant eithaf pwerus y gallwch chi wnio ffabrigau denim ag ef. Mae'n eithaf sefydlog ac mae ganddo olau LED.

Alffa 720+

La Peiriant gwnïo Alpha ail law, mae model 720+ yn berffaith ar gyfer y swyddi mwyaf proffesiynol. Fel y gallwn weld, nid yn unig y byddwn yn dod o hyd i beiriannau ychydig yn hen ffasiwn pan fyddwn yn siarad am eu prynu ail-law. Yn yr achos hwn gallwch arbed mwy na 100 ewro. cyflawn ond syml.

peiriannau jack

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu unrhyw beiriant o'r brand hwn, yma gallwch brynu Peiriannau gwnïo Jata ail law

Jata MC740

Mae'n beiriant mwy cryno. Yr hyn sy'n berffaith pan nad ydym am wahanu oddi wrtho, ond mae rhywfaint o daith yn cael blaenoriaeth yn ein bywydau. Wrth gwrs, dim ond ar gyfer eiliadau penodol y bydd yn berffaith, nid yw'n beiriant i wneud swyddi gwych nac yn aml. Afraid dweud na fydd yn ddelfrydol ar gyfer ffabrigau mwy trwchus, neu ar gyfer dysgu mwy am wnio. Mae'n gyfyngedig iawn, ydy, mae'n wir, ond gan fod gan bob un ohonom ein hoffterau, mae'n werth dod i adnabod peiriant gwnïo fel hwn.

Peiriannau gwnïo Lidl ail law

Dryw arian

peiriant gwnïo lidl

Un arall rydych chi'n ei weld fel arfer yn Lidl yw'r Peiriant gwnïo Silvescrest. Yn yr achos hwn mae ganddo 33 pwyth a 4 maint ar gyfer tyllau botwm awtomatig. Mae'n eithaf gwrthsefyll, felly bydd ffabrigau ychydig yn fwy trwchus hefyd yn berffaith ar ei gyfer. Pan fydd yn anrheg neu efallai'n bryniant na chafodd ei ddefnyddio, gallwch ddod o hyd iddo yn ail-law am tua 60 ewro, er y bydd y pris yn dibynnu ar ei gyflwr, oedran a ffactorau pwysig eraill.

Ar eBay gallwch gael y peiriant gwnïo silvercrest ail law.

Syniadau ar gyfer prynu peiriant gwnïo ail-law

Mae cymaint o fodelau sydd gennym ar gael, ei bod yn arferol i ni fod ag amheuon wrth ddewis ein peiriant gwnïo ail-law. Os ydych chi wedi meddwl am y peth, mae'n oherwydd eich bod yn sicr yn mynd i ddechrau yn y byd gwnïo. Gyda syniad mwy neu lai, ond ar gyfer swyddi syml a sylfaenol iawn.

  • Pa ddefnydd ydych chi'n mynd i'w roi?: Meddyliwch bob amser am beth allwch chi ei ddefnyddio. Os mai dim ond ar gyfer yr hyn yr ydym wedi'i grybwyll a'ch bod yn cysegru'ch hun i bethau penodol, yna bydd peiriannau ail law yn berffaith. Hynny yw, os oes gennych chi anghenion eraill yn y tymor hir, yna fe fydd yn amser meddwl am ystodau eraill.
  • Cymryd i ystyriaeth eu swyddogaethau: Ni waeth pa mor sylfaenol yw'r gwaith sydd i'w wneud arnynt, mae angen bod yn glir bob amser swyddogaethau sydd gan y mathau hyn o beiriannau. Peidiwch â betio ar y rhataf na'r drutaf, oherwydd rydym yn sôn am ail-law. Bydd tymor canolig, gyda gwahanol fathau o bwythau a phŵer da yn fanylion sylfaenol i ddechrau.
  • Cwestiynau cyn gwneud y pryniant: Ceisiwch ddarganfod amser y peiriant a'r defnydd a roddwyd iddo bob amser. Nid yw bob amser yn hawdd, oherwydd bydd yn dibynnu ar y lle yr ydym yn mynd i'w brynu. Serch hynny, mae'n werth cymharu prisiau mewn gwahanol leoedd ac mae gwahaniaethau sylweddol, felly efallai y bydd yn rhoi digon o gliwiau inni.

A yw'n werth prynu peiriant gwnïo ail law? 

Arddull Alffa Hyd 30

Gall peiriannau gwnïo ail-law rhad fod yn opsiwn da, er y bydd rhai anfanteision bob amser. Ar y naill law, mae'n wir y gallwn arbed ychydig o ewros, yn enwedig pan fyddwn ni gan ddechrau yn y byd gwnïo. Nid oes angen i ni wario gormod i allu cael peiriant mewn cyflwr da ac sy'n cwrdd â'n disgwyliadau.

Ond cadwch hynny mewn cof efallai na fydd peiriant gwnïo ail law yn rhoi'r canlyniad gorau. Bydd bob amser yn dibynnu ar y defnydd a roddwyd yn flaenorol. Yn ogystal â hyn, rhaid inni hefyd grybwyll y gofal a all fod wedi'i gymryd. Nid yw'r naill beth na'r llall yn hawdd i'w ddarganfod. Nid oes angen peiriant gwnïo drud iawn arnoch, dim ond un sy'n gallu gwneud y tasgau sylfaenol ac sy'n caniatáu ychydig mwy i chi.

Dyna pam y gallwch chi fforddio hyn yn hawdd. Fel y gwelsoch, mae gennych chi opsiynau mwy na pherffaith, o frandiau o ansawdd da a phrisiau ddim yn rhy uchel. Fel hyn rydych chi'n gwneud yn siŵr eu bod nhw wedi mynd trwy'ch dwylo yn unig. Meddyliwch am y defnydd rydych chi'n mynd i'w roi iddo ac efallai bod gennych chi'r ateb. Yn gyffredinol, wrth gymharu opsiynau, mae'n syniad da i ddechrau, ond efallai na fydd mor werth chweil â pheiriant newydd. Beth wyt ti'n feddwl?.

peiriannau gwnïo ail law rhad

Peiriannau gwnïo ail law Jata MMC675n

Heddiw mae gennym ystod eang o beiriannau gwnïo ail-law. Ble gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw Wel, nid yw'n gymhleth cael un ohonyn nhw. tudalennau fel Bydd gan Amazon bopeth rydych chi'n edrych amdano. Modelau o'r cwmnïau mwyaf adnabyddus, ond am brisiau llawer is mae'r cyfan yn anrheg wych. Os ydych chi am ddechrau'r byd gwnïo, ond heb orfod talu symiau uchel, gallwch chi ystyried y posibilrwydd hwn. Ceisiwch beidio â bod yn beiriant pen isel, fel nad yw'r problemau'n dechrau cyn eu hamser.

Dyma rai modelau y gallwch geisio dod o hyd iddynt ar y farchnad ail-law:

Model Pwythau hyd pwyth lled pwyth llygadlys
Canwr 8280

Canwr 8280

8 pwythau hyd at 4mm hyd at 5mm awtomatig 4 cam
Traddodiad Canwr 2273

Traddodiad Canwr 2273

23 pwythau hyd at 4mm hyd at 5mm Awtomatig 1 cam
Peiriannau gwnïo ail law Jata MMC675n

Jata MMC675N

12 pwythau ddim yn gyfnewidiol ddim yn gyfnewidiol 4 gwaith
Brawd CS-10vm1

Brawd CS10

40 pwythau hyd at 7mm hyd at 5mm Automático
Arddull Alffa Hyd 30

Arddull Alffa Hyd 30

23 pwythau hyd at 5mm hyd at 5mm Awtomatig 1 cam
 

Alffa 720+

60 pwythau  hyd at 5mm hyd at 7mm 7 math o dyllau botwm awtomatig
Peiriant gwnïo Traddodiad Canwr 2282

Traddodiad Canwr 2282

31 pwythau Addasadwy Addasadwy Automático
peiriant gwnïo lidl

Dryw arian

33 pwythau Addasadwy Addasadwy Automático

Faint ydych chi am ei wario?

Rydym yn eich helpu i ddod o hyd i'r opsiwn gorau i chi

200 €


* Symudwch y llithrydd i amrywio'r pris

Gadael sylw

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: AB Internet
  2. Pwrpas data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd parti ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio'r data: Cronfa ddata a gynhelir gan Occentus Networks (UE)
  6. Hawliau: Gallwch gyfyngu, adennill a dileu eich gwybodaeth ar unrhyw adeg.