Juridische kennisgeving

Website eigenaar

Naaimachines Plus (maquinasdecoserplus.com) behoort tot het netwerk van portalen Nieuws Blogeigendom van het bedrijf AB Internet Netwerken 2008 S.L., CIF: B85537785, met adres C/Mirasierra 14-1 2º B, 28410 Manzanares el Real, Spanje.

U kunt ons bereiken op

 • dit postadres
 • de e-mail contact (bij) actualiteitsblog (punt) com
 • de telefoon (+34) 902 909 238
 • dit contactformulier

Bescherming van persoonsgegevens

Verantwoordelijk voor de behandeling

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon: Miguel Ángel Gaton met contact e-mail miguel (at) actualidadblog (dot) com

Uw rechten inzake gegevensbescherming

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen: U kunt een schriftelijke mededeling sturen naar de maatschappelijke zetel van AB Internet Networks 2008 SL of naar het e-mailadres vermeld in de titel van deze wettelijke kennisgeving, met in beide gevallen een fotokopie van uw identiteitskaart of een ander gelijkaardig identificatiedocument, om de uitoefening van de volgende rechten te vragen:

 • Recht om toegang te vragen tot persoonsgegevensU kunt AB Internet Networks 2008 SL vragen of dit bedrijf uw gegevens behandelt.
 • Recht om rectificatie te vragen (voor het geval ze niet juist zijn).
 • Recht om beperking van de verwerking te vragenIn dit geval zullen ze enkel door AB Internet Networks 2008 SL bewaard worden voor de uitoefening of verdediging van vorderingen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerkingAB Internet Networks 2008 SL zal de behandeling van de gegevens op de door u aangegeven manier stopzetten, tenzij om dwingende legitieme redenen of voor de uitoefening of verdediging van eventuele aanspraken de behandeling moet worden voortgezet.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheidIndien u wenst dat uw gegevens door een andere firma worden verwerkt, zal AB Internet Networks 2008 SL de overdraagbaarheid van uw gegevens aan de nieuwe verantwoordelijke vergemakkelijken.
 • Recht op het wissen van gegevensen zal, tenzij anders vereist door de wet, worden verwijderd na uw bevestiging.

Formulieren, formulieren en meer informatie over uw rechten: Officiële website van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming

Mogelijkheid om de toestemming in te trekken: indien u toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Hoe dient u een klacht in bij de Toezichthoudende Autoriteit? Als u van mening bent dat er een probleem is met de manier waarop AB Internet Networks 2008 SL met uw gegevens omgaat, kunt u uw klachten richten aan de Security Officer van AB Internet Networks 2008 SL (zie hierboven) of aan de gegevensbeschermingsautoriteit de toepasselijke, zijnde de Spaans agentschap voor gegevensbeschermingDegene die in het geval van Spanje is aangegeven.

Recht om te worden vergeten en toegang tot uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde het recht om de op de Website opgeslagen gegevens geheel of gedeeltelijk in te zien, op te vragen, te anonimiseren en/of te wissen. Je hoeft alleen maar een e-mail te sturen naar contacto@actualidadblog.com en het aan te vragen.

Bewaring van gegevens

Uitgesplitste gegevens: Gedesaggregeerde gegevens worden zonder tijdslimiet voor verwijdering bewaard.

E-mail feed abonnee gegevens: Vanaf het moment dat de gebruiker zich inschrijft tot het moment dat hij zich afmeldt.

Gegevens van de abonnees op de nieuwsbrief: Vanaf het moment dat de gebruiker zich inschrijft tot het moment dat hij zich afmeldt.

Gebruikersgegevens die door AB Internet Networks 2008 SL zijn geüpload naar pagina's en profielen op sociale netwerken: Vanaf het moment dat de gebruiker zijn toestemming geeft, totdat hij deze intrekt.

Geheimhouding en beveiliging van gegevens

AB Internet Networks 2008 SL verbindt zich ertoe om bij het gebruik van de gegevens uw vertrouwelijkheid te respecteren en ze te gebruiken in overeenstemming met het doel van hetzelfde, alsmede te voldoen aan haar verplichting om ze op te slaan en alle maatregelen aan te passen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen van Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, dat de verordening van ontwikkeling van wet 15/1999 van 13 december, Bescherming van persoonsgegevens goedkeurt.

U garandeert dat de persoonsgegevens die u via het formulier verstrekt waarheidsgetrouw zijn, waarbij u verplicht bent eventuele wijzigingen door te geven. Evenzo garandeert u dat alle verstrekte informatie overeenstemt met uw werkelijke situatie en dat deze actueel en nauwkeurig is.

U dient tevens te allen tijde uw gegevens actueel te houden, waarbij u als enige verantwoordelijk bent voor de onjuistheid of valsheid van de verstrekte gegevens en de schade die hierdoor kan ontstaan aan AB Internet Networks 2008 SL als eigenaar van deze website, of aan derden ter gelegenheid van het gebruik van deze website.

Inbreuken op de beveiliging

AB Internet Networks 2008 SL neemt redelijk adequate beveiligingsmaatregelen om het bestaan van virussen, brute force attacks en code-injecties op te sporen.

U dient zich er echter van bewust te zijn dat de veiligheidsmaatregelen van computersystemen op het internet niet volledig betrouwbaar zijn en daarom kan AB Internet Networks 2008 SL niet garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in computersystemen (software en hardware) van de Gebruiker of in zijn elektronische documenten en bestanden die zich daarop bevinden.

Ondanks dit, om te proberen om de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens te waarborgenDe website heeft een actief veiligheidscontrolesysteem dat elke gebruikersactiviteit en mogelijke inbreuken op de beveiliging van gebruikersgegevens rapporteert.

Indien een inbreuk wordt vastgesteld, verbindt AB Internet Networks 2008 SL zich ertoe de gebruikers binnen maximaal 72 uur te informeren.

Welke informatie wij van gebruikers verzamelen en waar wij die voor gebruiken

Alle producten en diensten die op de website worden aangeboden, verwijzen naar contactformulieren, commentaarformulieren en formulieren voor gebruikersregistratie, inschrijving op de nieuwsbrief en/of aankooporders.

Deze website vereist steeds de voorafgaande toestemming van de gebruikers om hun persoonsgegevens te verwerken voor de aangegeven doeleinden.

U hebt het recht om uw voorafgaande toestemming op elk moment in te trekken.

Registratie van gegevensverwerkingsactiviteiten

Web en hosting: de website beschikt over een SSL TLS v.1.2 encryptie die het mogelijk maakt persoonsgegevens veilig te versturen via standaard contactformulieren, gehost op de servers die AB Internet Networks 2008 SL heeft uitbesteed aan Occentus Networks.

Gegevens verzameld via het web: De verzamelde persoonsgegevens zullen automatisch worden verwerkt en opgenomen in de overeenkomstige bestanden die eigendom zijn van AB Internet Networks 2008 SL.

 • Wij ontvangen uw IP-adres, dat zal worden gebruikt om de herkomst van het bericht na te gaan teneinde u informatie te verstrekken, bescherming te bieden tegen SPAM-commentaren en eventuele onregelmatigheden op te sporen (bv. tegenover elkaar schrijven naar de website vanaf hetzelfde IP-adres), alsmede gegevens betreffende uw ISP.
 • U kunt ons uw gegevens ook meedelen via e-mail en andere communicatiemiddelen die in de rubriek contact zijn vermeld.

TerugkoppelingsformulierOp het web is er de mogelijkheid voor gebruikers om commentaar achter te laten bij de publicaties van de site. Er is een cookie die de door de gebruiker verstrekte gegevens opslaat, zodat u ze niet bij elk nieuw bezoek opnieuw hoeft in te voeren en ook intern e-mailadres, naam, web- en IP-adres verzamelt. De gegevens worden opgeslagen op de servers van Occentus Networks.

Registratie van gebruikersNiet toegelaten tenzij uitdrukkelijk gevraagd.

AankoopformulierOm toegang te krijgen tot de producten en diensten die in onze online winkels worden aangeboden, moet de gebruiker een aankoopformulier invullen dat onderworpen is aan de contractvoorwaarden die in ons beleid worden gespecificeerd en waarvoor u contactgegevens en betaling nodig zult hebben. De gegevens worden opgeslagen op de servers van Occentus Networks.

Wij verzamelen informatie over u tijdens het afrekenproces in onze winkel. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en andere informatie die wij nodig hebben om uw bestellingen te verwerken.

Het beheer van deze gegevens stelt ons in staat om:

 • U belangrijke informatie te sturen over uw rekening/bestelling/dienst.
 • Te reageren op uw verzoeken, klachten en verzoeken om terugbetaling.
 • Verwerk betalingen en voorkom frauduleuze transacties.
 • Uw account instellen en beheren, klant- en technische ondersteuning bieden en uw identiteit verifiëren.

Daarnaast kunnen wij ook de volgende informatie verzamelen:

 • Locatie- en verkeersgegevens (inclusief IP-adres en browser) als u een bestelling plaatst, of als wij belastingen en verzendkosten moeten schatten op basis van uw locatie.
 • bezochte productpagina's en bekeken inhoud terwijl uw sessie actief is.
 • Uw opmerkingen en productrecensies als u die wilt achterlaten.
 • Verzendadres als u verzendkosten aanvraagt voordat u afrekent terwijl uw sessie actief is.
 • Essentiële cookies om de inhoud van uw winkelwagentje bij te houden terwijl uw sessie actief is.
 • Het e-mailadres en wachtwoord van uw account, zodat u toegang heeft tot uw account, als u er een heeft.
 • Als u een account aanmaakt, slaan wij uw naam, adres en telefoonnummer op voor toekomstige bestellingen.

Inschrijvingsformulieren voor de nieuwsbriefAB Internet Networks 2008 SL maakt gebruik van de nieuwsbriefdienst Sendgrid, Feedburner of Mailchimp, waarin uw e-mailadres, naam en aanvaarding van uw abonnement worden opgeslagen. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via een specifieke link onderaan elke nieuwsbrief die u ontvangt.

E-mail: Onze email service provider is Sendgrid.

Instant messaging: AB Internet Networks 2008 SL biedt geen dienst aan via instant messaging zoals WhatsApp, Facebook Messenger of Line.

Betalingsdienstaanbieders: Via de website kunt u, door middel van links, toegang krijgen tot websites van derden, zoals PayPal o StreepU mag de website van AB Internet Networks 2008 SL gebruiken om betalingen te verrichten voor diensten die door AB Internet Networks 2008 SL worden geleverd. Op geen enkel moment heeft het personeel van AB Internet Networks 2008 SL toegang tot de bankgegevens (bv. kredietkaartnummer) die u aan dergelijke derden verstrekt.

Inhoud van andere websites

Artikelen op de website kunnen embedded content bevatten (bijv. video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking door derden insluiten en uw interactie met ingesloten inhoud monitoren, met inbegrip van het traceren van uw interactie met ingesloten inhoud indien u een account hebt of op die site bent ingelogd.

Andere diensten: Bepaalde diensten die via de website worden aangeboden, kunnen bijzondere voorwaarden bevatten met specifieke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Het is van essentieel belang dat u ze leest en aanvaardt voordat u de dienst in kwestie aanvraagt.

Doel en legitimiteit: De verwerking van deze gegevens heeft uitsluitend ten doel u de door u gevraagde informatie of diensten te verstrekken.

Sociaal netwerken

Aanwezigheid in netwerken: AB Internet Networks 2008 SL heeft profielen in enkele van de belangrijkste sociale netwerken op het internet.

Doel en legitimiteit: De behandeling die AB Internet Networks 2008 SL met de gegevens binnen elk van de voornoemde netwerken zal uitvoeren, zal hoogstens die zijn welke het sociale netwerk de bedrijfsprofielen toestaat. Aldus kan AB Internet Networks 2008 SL, waar niet verboden door de wet, zijn volgelingen informeren over zijn activiteiten, presentaties, aanbiedingen, alsook een gepersonaliseerde klantendienst leveren, op eender welke manier die het sociale netwerk toelaat.

Gegevensextractie: In geen geval zal AB Internet Networks 2008 SL gegevens uit sociale netwerken halen, tenzij de gebruiker hiervoor uitdrukkelijk en specifiek toestemming heeft gegeven.

Rechten: Wanneer, door de aard zelf van sociale netwerken, de effectieve uitoefening van de rechten van gegevensbescherming van de volger onderworpen is aan de wijziging van het persoonlijke profiel van deze, zal AB Internet Networks 2008 SL u daarbij helpen en adviseren binnen de grenzen van haar mogelijkheden.

Verwerkers buiten de EU

E-mail. De AB Internet Networks 2008 SL e-mail service wordt geleverd met gebruikmaking van de diensten van Sendgrid.

Sociale netwerken. AB Internet Networks 2008 SL maakt gebruik van de Amerikaanse sociale netwerken YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flipboard aan wie een internationale overdracht van analytische en technische gegevens wordt uitgevoerd met betrekking tot de website, zijnde op hun servers waar AB Internet Networks 2008 SL de gegevens verwerkt die, via hen, door gebruikers, abonnees of browsers aan AB Internet Networks 2008 SL worden verstrekt of met haar worden gedeeld.

Betalingsproviders. Dus u kunt betalen via PayPal o StreepAB Internet Networks 2008 SL zendt de strikt noodzakelijke gegevens van deze betalingsverwerkers voor de uitgifte van het overeenkomstige betalingsverzoek.

Uw informatie wordt beschermd in overeenstemming met ons privacy- en cookiebeleid. Door een abonnement te activeren of uw betalingsgegevens te verstrekken, begrijpt u en gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid..

U hebt altijd het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering, beperking, overdracht en vergetelheid van uw gegevens.

Vanaf het moment dat u zich als gebruiker op deze website registreert, heeft AB Internet Networks 2008 SL toegang tot: Gebruikersnaam en e-mail, IP-adres, postadres, DNI/CIF en betalingsgegevens.

In elk geval behoudt AB Internet Networks 2008 SL zich het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, maar informerend, de presentatie en configuratie van de website zoals deze wettelijke kennisgeving te wijzigen.

Verbintenissen en verplichtingen tegenover onze gebruikers

De toegang tot en/of het gebruik van deze website brengt voor de gebruiker de voorwaarde met zich mee dat hij vanaf dat moment de onderhavige wettelijke kennisgeving met betrekking tot bepaalde diensten en de inhoud van de website volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Bij het gebruik van deze website verbindt de gebruiker zich ertoe zich niet in te laten met gedragingen die het imago, de belangen en de rechten van AB Internet Networks 2008 SL of van derden kunnen schaden of die het portaal kunnen beschadigen, onbruikbaar maken of overbelasten of die op enigerlei wijze het normale gebruik van de website kunnen verhinderen.

Privacybeleid

Ons privacybeleid beschrijft hoe wij de informatie die wij verzamelen via de verschillende diensten of pagina's op deze site, verzamelen, opslaan of gebruiken. Het is belangrijk dat u begrijpt welke informatie wij verzamelen en hoe wij die gebruiken, aangezien het bezoeken van deze site betekent dat u ons privacybeleid aanvaardt.

Cookies

Toegang hiertoe kan het gebruik inhouden van cookies. De cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die in de browser worden opgeslagen en door elke gebruiker worden gebruikt om de server bepaalde informatie te laten onthouden die later kan worden gebruikt. Met deze informatie kunnen wij u identificeren als een specifieke gebruiker en kunnen wij uw persoonlijke voorkeuren opslaan, evenals technische informatie zoals bezoeken of specifieke pagina's die u bezoekt.

Gebruikers die geen cookies of wilt worden geïnformeerd voordat ze op uw computer worden opgeslagen, kunt u uw browser daartoe configureren.

De meeste van de huidige browsers bieden de mogelijkheid om het beheer van de cookies op 3 verschillende manieren:

 1. De cookies worden nooit geaccepteerd.
 2. De browser vraagt de gebruiker of hij elke cookie.
 3. De cookies worden altijd geaccepteerd.

De browser kan ook de mogelijkheid bevatten om beter te specificeren welke cookiesmoeten worden aanvaard en welke niet. In het bijzonder kan de gebruiker normaliter een van de volgende opties accepteren:

 1. verwerp de cookies van bepaalde domeinen;
 2. verwerp de cookies van derden;
 3. aanvaarden cookies als niet-persistent (ze worden verwijderd als de browser wordt gesloten);
 4. de server toestaan om cookies voor een ander domein.

DART-koekje

 • Google, als externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op de website weer te geven.
 • U kunt zich afmelden voor Google's gebruik van de DART-cookie van het Google-advertentiesysteem door naar de Google Privacycentrum.

Bovendien kunnen browsers gebruikers ook toestaan om te bekijken en te verwijderen cookies individueel.

Je hebt meer informatie over de Cookies in: Wikipedia

Web Bakens

Deze site kan ook hosten webbakens (ook bekend als webbugs). De webbakens zijn meestal kleine afbeeldingen van één pixel bij één pixel, zichtbaar of onzichtbaar geplaatst in de broncode van de webpagina's van een site. De webbakens dienen en worden op soortgelijke wijze gebruikt als die van de cookies. Bovendien is de webbakens worden vaak gebruikt om het verkeer te meten van gebruikers die een webpagina bezoeken en om een patroon te kunnen schetsen van gebruikers van een site.

Je hebt meer informatie over de webbakens in: Wikipedia

Derden

In sommige gevallen delen wij informatie over bezoekers van deze site op anonieme of geaggregeerde basis met derden, zoals adverteerders, sponsors of controleurs, met als enig doel onze diensten te verbeteren. Al deze verwerkingen zullen wettelijk worden geregeld en al uw rechten inzake gegevensbescherming zullen worden geëerbiedigd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Deze site meet het verkeer met verschillende oplossingen die u kunt gebruiken cookies o webbakens om te analyseren wat er op onze pagina's gebeurt. Wij gebruiken momenteel de volgende oplossingen om het verkeer naar deze site te meten. U kunt meer informatie vinden over het privacybeleid van elk van de oplossingen die voor dit doel worden gebruikt:

Deze site kan ook eigen reclame, affiliatereclame of reclamenetwerken hosten. Deze advertenties worden weergegeven via advertentieservers die ook gebruik maken van cookies om gerelateerde reclame-inhoud aan gebruikers te tonen. Elk van deze reclameservers heeft zijn eigen privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op hun eigen webpagina's.

De cookies zijn bestanden die in de browser van de gebruiker worden aangemaakt om uw activiteit op de Website te registreren en een meer vloeiende en gepersonaliseerde navigatie mogelijk te maken.

Cookie Naam Doel Meer informatie
Google Analytics __utma
__utmb
__utmc
__utmz
Verzamelt anonieme informatie over het surfen van gebruikers op de website om de herkomst van de bezoeken en andere soortgelijke statistische gegevens te kennen. Wij maken momenteel geen gebruik van deze cookies. Google Privacycentrum
Google Analytics Opt-out Add-on
Google Adsense, dubbel klikken, DART __gads Verzamelt informatie over het surfen van gebruikers om advertenties aan te bieden Google Adsense Privacybeleid
Automattic, Quantcast en Disqus __qta
mc
disqus_uniek
testCookie
Verzamelt anonieme informatie over het surfen van gebruikers op de website om de herkomst van de bezoeken en andere soortgelijke statistische gegevens te kennen. Quantcast-privacybeleid
Addthis __atuvc De __atuvc-cookie wordt gebruikt door het Addthis-systeem voor sociaal delen om ervoor te zorgen dat gebruikers de teller voor sociaal delen die in de sociale knoppen van de website is geïntegreerd, correct bijgewerkt zien. Addthis Privacybeleid

Om deze website te gebruiken, is het niet nodig om cookies. De gebruiker kan ze niet aanvaarden of zijn browser configureren om ze te blokkeren en, indien nodig, te verwijderen.

Er zijn ook cookies die overeenkomen met sociale netwerken die deze website gebruiken hun eigen cookiebeleid hebben.

Deze site host momenteel reclame van:

Wettelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud

De site bevat teksten die zijn opgesteld voor louter informatieve of voorlichtingsdoeleinden, die mogelijk niet de huidige stand van de wetgeving of jurisprudentie weerspiegelen en die betrekking hebben op algemene situaties, zodat de inhoud ervan door de gebruiker nooit kan worden toegepast op specifieke gevallen.

De daarin geuite meningen geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten van AB Internet Networks 2008 SL weer.

De inhoud van de op de site gepubliceerde artikelen kan in geen geval worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

De gebruiker mag niet handelen op basis van de informatie op de site zonder eerst professioneel advies in te winnen.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Door middel van deze Algemene Voorwaarden worden geen intellectuele of industriële eigendomsrechten verleend op het portaal of een van de integrerende onderdelen daarvan, en het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden deze te reproduceren, te transformeren, te distribueren, openbaar te maken, ter beschikking te stellen van het publiek, eruit te extraheren, te hergebruiken, opnieuw te verzenden of te gebruiken op welke wijze dan ook, met welk middel of procedure dan ook, behalve in gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan of geautoriseerd door de eigenaar van de overeenkomstige rechten.

De gebruiker weet en aanvaardt dat de volledige website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, ontwerpen, software, inhoud (met inbegrip van structuur, selectie, indeling en presentatie), audiovisueel materiaal en grafische voorstellingen, beschermd is door handelsmerken, auteursrechten en andere legitieme geregistreerde rechten, overeenkomstig de internationale verdragen waarbij Spanje partij is en andere eigendomsrechten en wetten van Spanje.

In het geval dat een gebruiker of derde van mening is dat er een schending is van zijn legitieme intellectuele eigendomsrechten door de introductie van bepaalde inhoud op de site, dient u deze omstandigheid te melden aan AB Internet Networks 2008 SL onder vermelding van:

 • Persoonsgegevens van de belanghebbende die eigenaar is van de beweerdelijk geschonden rechten, of vermelding van de vertegenwoordiging waarmee hij/zij optreedt ingeval de vordering door een andere derde dan de belanghebbende wordt ingediend.

Vermeld de door intellectuele-eigendomsrechten beschermde inhoud en de plaats daarvan op de site, de accreditatie van de aangegeven intellectuele-eigendomsrechten en een uitdrukkelijke verklaring waarin de betrokkene de verantwoordelijkheid aanvaardt voor de waarheidsgetrouwheid van de in de kennisgeving verstrekte informatie.

Regelgeving en conflictoplossing

De onderhavige gebruiksvoorwaarden van de site worden in al haar onderdelen beheerst door het Spaanse recht. De taal waarin deze wettelijke kennisgeving is opgesteld en wordt geïnterpreteerd, is het Spaans. Deze wettelijke kennisgeving wordt niet voor elke gebruiker afzonderlijk gearchiveerd, maar blijft via het internet op de website toegankelijk.

De gebruiker kan zich wenden tot het arbitragesysteem voor consumenten waarvan AB Internet Networks 2008 SL deel zal uitmaken om geschillen of vorderingen die voortvloeien uit deze tekst of uit een activiteit van AB Internet Networks 2008 SL op te lossen, met uitzondering van geschillen die voortvloeien uit de ontwikkeling van een activiteit waarvoor lidmaatschap vereist is, in welk geval de gebruiker zich moet wenden tot de bevoegde instantie van de desbetreffende balie.

Gebruikers die de status van consument of gebruiker hebben zoals gedefinieerd in de Spaanse wetgeving en woonachtig zijn in de Europese Unie, kunnen, indien zij een probleem hebben gehad met een online aankoop bij AB Internet Networks 2008 SL, om te proberen tot een minnelijke schikking te komen, zich wenden tot de Online platform voor geschillenbeslechtinggecreëerd door de Europese Unie en ontwikkeld door de Europese Commissie in het kader van de Verordening (EU) 524/2013.

Op voorwaarde dat de gebruiker geen consument of gebruiker is, en wanneer er geen regel is die anders voorschrijft, komen de partijen overeen zich te onderwerpen aan de rechtbanken en hoven van de stad Madrid, aangezien dit de plaats is waar de overeenkomst werd gesloten, waarbij zij uitdrukkelijk afstand doen van elke andere bevoegdheid die hen eventueel toekomt.

Wat wij van de gebruikers verwachten

De toegang en/of het gebruik van dit aan wie voert de voorwaarde van Gebruiker, die, vanaf dit moment, volledig en zonder voorbehoud, deze wettelijke kennisgeving, evenals de bijzondere voorwaarden die, in voorkomend geval, aanvullen, met betrekking tot bepaalde diensten en inhoud van het portaal aanvaardt.

De gebruiker is ervan op de hoogte en aanvaardt dat de toegang tot deze website op geen enkele wijze het begin van een zakelijke relatie met AB Internet Networks 2008 SL impliceert. Aldus verbindt de gebruiker zich ertoe de website, de diensten en de inhoud ervan te gebruiken zonder in strijd te handelen met de geldende wetgeving, de goede trouw en de openbare orde. Het is verboden de website te gebruiken voor ongeoorloofde of schadelijke doeleinden, of op een wijze die schade kan toebrengen aan of de normale werking kan belemmeren van de website. Met betrekking tot de inhoud van deze website, is het verboden:

 • De reproductie, distributie of wijziging, geheel of gedeeltelijk, zonder de toestemming van de rechtmatige eigenaars.
 • Elke inbreuk op de rechten van de provider of de rechtmatige eigenaars.
 • Het gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden.

Externe koppelingen

De pagina's van de website bevatten links naar andere websites en inhoud die eigendom zijn van derde fabrikanten of leveranciers.

Het enige doel van de links is de gebruiker de mogelijkheid te bieden deze links te openen en kennis te nemen van onze producten, hoewel AB Internet Networks 2008 SL in geen geval verantwoordelijk is voor de resultaten die de gebruiker kan verkrijgen door deze links te openen.

Elke gebruiker die van plan is een technische link van zijn website naar het portaal tot stand te brengen, moet vooraf de schriftelijke toestemming van AB Internet Networks 2008 SL verkrijgen.

Het plaatsen van een link impliceert in geen geval het bestaan van een relatie tussen AB Internet Networks 2008 SL en de eigenaar van de site waarnaar de link verwijst, noch de aanvaarding of goedkeuring door AB Internet Networks 2008 SL van de inhoud of diensten ervan.

Remarketing

De functie van remarketing of AdWords Lookalike Audiences stellen ons in staat mensen te bereiken die eerder onze website hebben bezocht en hen te helpen het verkoopproces te voltooien.

Wanneer u als gebruiker onze website bezoekt, zullen wij een remarketing cookie installeren (deze kan afkomstig zijn van Google Adwords, Criteo of andere diensten die remarketing aanbieden).

 • Deze cookie slaat informatie over de bezoeker op, zoals welke producten hij heeft bezocht en of hij zijn winkelwagentje heeft achtergelaten.
 • Wanneer de bezoeker onze website verlaat, blijft de remarketing-cookie in zijn browser staan.

Andere voorwaarden voor het gebruik van deze website

De gebruiker verbindt zich ertoe zorgvuldig gebruik te maken van de website en de via de website toegankelijke diensten, met inachtneming van de wet, de goede gebruiken en deze wettelijke kennisgeving.

U stemt er ook mee in, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van AB Internet Networks 2008 SL, de informatie op de website uitsluitend voor uw informatie te gebruiken, en de inhoud waartoe u toegang hebt niet direct of indirect commercieel te exploiteren.

Deze site bewaart een bestand met gegevens over de reacties die naar deze site worden gestuurd. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres contact (at) actualidadblog (dot) com .

Deze site, de bijbehorende domeinen en het eigendom van de inhoud behoren toe aan AB Internet Networks 2008 SL.

Deze website bevat hyperlinks die leiden naar andere websites die door derden buiten onze organisatie worden beheerd. AB Internet Networks 2008 SL geeft geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van AB Internet Networks 2008 SL is de reproductie, behalve voor privégebruik, transformatie en in het algemeen elke andere vorm van exploitatie, op welke wijze dan ook, van het geheel of een gedeelte van de inhoud van deze website ten strengste verboden.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande toestemming van AB Internet Networks 2008 SL enige manipulatie of wijziging aan te brengen aan deze website. Bijgevolg aanvaardt AB Internet Networks 2008 SL geen aansprakelijkheid die voortvloeit of kan voortvloeien uit een dergelijke wijziging of manipulatie door derden.

Uitoefening van ARCO-rechten

U kunt, met betrekking tot de verzamelde gegevens, de rechten uitoefenen die worden erkend in Wet 15/1999, toegang, rectificatie of verwijdering van gegevens en verzet. Daarom informeer ik u dat u deze rechten kunt uitoefenen door een schriftelijk en ondertekend verzoek, samen met een fotokopie van uw identiteitskaart of gelijkwaardig identiteitsbewijs, te sturen naar het postadres van AB Internet Networks 2008 SL of per e-mail, vergezeld van een fotokopie van uw identiteitsbewijs, te sturen naar: contact (at) actualidadblog (dot) com. Binnen 10 dagen zullen wij reageren op uw verzoek om de uitvoering van het recht dat u hebt gevraagd uit te oefenen, te bevestigen.

Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid

AB Internet Networks 2008 SL geeft geen garantie noch is zij verantwoordelijk, in welk geval dan ook, voor schade van welke aard dan ook die veroorzaakt kan worden door:

 • Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en doeltreffende werking van de website of de diensten en inhoud ervan;
 • Het bestaan van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud;
 • Illegaal, nalatig, frauduleus of in strijd met deze Wettelijke Aankondiging;
 • Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en op de website ter beschikking van de gebruikers worden gesteld.

AB Internet Networks 2008 SL kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het onwettig of oneigenlijk gebruik van deze website.

Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting aan dat beschikbaar is op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten zullen hun klachten kunnen indienen via het online platform voor geschillenbeslechting .

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

In het algemeen zijn de relaties tussen AB Internet Networks 2008 SL en de gebruikers van haar telematicadiensten, die op deze website aanwezig zijn, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en rechtspraak.

Wij zullen altijd bereikbaar zijn: Onze contactpersoon

Indien een gebruiker vragen heeft over deze wettelijke voorwaarden of opmerkingen over het portaal, neem dan contact op met (at) actualidadblog (dot) com.

Ons privacybeleid beschrijft hoe wij de informatie die wij verzamelen via de verschillende diensten of pagina's op deze site, verzamelen, opslaan of gebruiken. Het is belangrijk dat u begrijpt welke informatie wij verzamelen en hoe wij die gebruiken, aangezien het bezoeken van deze site betekent dat u ons privacybeleid aanvaardt.

Aanvaarding en instemming

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt en stemt in met de verwerking ervan door AB Internet Networks 2008 SL, op de wijze en voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn vermeld.

Commerciële mailings

In overeenstemming met de geldende wetgeving houdt AB Internet Networks 2008 SL zich niet bezig met SPAM-praktijken en verstuurt daarom geen commerciële e-mails langs elektronische weg die niet vooraf door de gebruiker zijn aangevraagd of toegestaan. Bijgevolg heeft de gebruiker in elk van de formulieren op de website de mogelijkheid om uitdrukkelijk toestemming te geven voor het ontvangen van onze Nieuwsbrief / ons bulletin, ongeacht de gevraagde commerciële informatie.


Hoeveel wil je uitgeven?

Wij helpen u de beste optie voor u te vinden

200€


*Verplaats de schuifbalk om de prijs te veranderen.

nl_NLNederlands